C&I Engineer

Perm/Temp:  Regular

Zabrze, PL

Informacje na temat roli

Odpowiedzialny za wszystkie aspekty inżynierii w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i IT Fortum w lokalizacjach: Zabrze i Bytom zgodnie z przepisami EHS i politykami Fortum. Przygotowanie i koordynacja rutynowych kontroli jednostki notyfikowanej i rozliczenie prac.

Osoba będzie podlegać bezpośrednio pod Kierownika Utrzymania Ruchu. 

 

Rodzaj wykonywanej pracy (opis podstawowych czynności)

 • praca biurowa oraz na terenie obiektu w obu lokalizacjach
 • planowanie działań związanych z utrzymaniem ruchu w celu zminimalizowania strat produkcyjnych oraz zgodnie z Bezpiecznym Systemem Pracy
 • monitorowanie stanu technicznego i ocena wydajności układów pomiaru i regulacji maszyn i urządzeń
 • planowanie zakresu prac na czas planowanych postojów remontowych i bieżących oraz nadzór i koordynacja prac
 • organizacja i nadzór nad czynnościami związanymi z utrzymaniem aparatury AKPiA, IT i układów regulacji maszyn i urządzeń zgodnie z DTR i instrukcjami w podanym zakresie
 • wprowadzanie i nadzorowanie działań w zakresie prewencji i predykcji
 • nadzór nad podwykonawcami w zakresie przestrzegania wymagań wewnętrznych Fortum i obowiązujących przepisów prawa oraz rozliczanie prac podwykonawców

Wymagania od Kandydata

 • Minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie utrzymania ruchu maszyn i urządzeń elektrycznych oraz rozdzielń i sieci nN, SN, WN
 • Uprawnienia kwalifikacyjne: E i D grupy I – punkty: 1, 2, 3, 4, 7, 9 i 10 oraz grupy II - punkt 7. Uprawnienia E i D grupy II i III będą dodatkowym atutem
 • Zdolność do pracy na wysokości
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (elektryczne, elektroniczne)
 • Posiada dobre umiejętności koordynacyjne i komunikacyjne
 • Potrafi efektywnie działać, również pod presją.
 • Znajomość programów informatycznych związanych z obsługą urządzeń technologicznych oraz pakietu OFFICE,
 • Minimum średnia znajomość języka angielskiego w tym technicznego w zakresie swojej specjalności
 • Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie – w tym technicznego

Dlaczego Fortum?

Praca w Fortum umożliwia niezwykłe możliwości rozwijania swojej specjalistycznej wiedzy i wypracowania merytorycznej ścieżki kariery.

 

Kogo szukamy?

Osoby zdecydowanej i decyzyjnej do prowadzenia prawidłowej, bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie organizacji bezpiecznej pracy.

 

Jesteś zainteresowany/-a?

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do nas swojego CV za pośrednictwem narzędzia on-line, poprzez użycie przycisku „Aplikuj”.

 

W Fortum staramy się budować zróżnicowane zespoły, w których każdy czuje się włączony i traktowany równo.


O Fortum

Fortum to nordyckie przedsiębiorstwo energetyczne. Naszym celem jest dać energię światu, w którym ludzie, przedsiębiorstwa i natura wspólnie prosperują. Jesteśmy jednym z najczystszych producentów energii w Europie, a naszym działaniom przyświecają ambitne cele środowiskowe. Niezawodnie wytwarzamy i dostarczamy czystą energię oraz wspieramy przemysł w dekarbonizacji procesów i w rozwoju. Nasza podstawowa działalność w krajach nordyckich obejmuje efektywne wytwarzanie energii bez emisji CO2 oraz niezawodne dostawy energii elektrycznej oraz ciepła sieciowego dla klientów indywidualnych i biznesowych. Jesteśmy bezpiecznym i inspirującym miejscem pracy dla blisko 5 000 naszych pracowników. Akcje Fortum są notowane na giełdzie Nasdaq w Helsinkach. fortum.pl


Klauzula RODO: ​

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (znanego powszechnie jako RODO), informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słonimskiego 1A, 50-304 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000033402, NIP 1181606467.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
 • Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdzie Pani/Pan tutaj: https://www.fortum.pl/polityka-prywatnosci-kandydaci-do-pracy Zachęcamy do zapoznania się z pełną informacją na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
 • W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z niniejszą informacją, prosimy o kontakt na adres e-mail: rodo@fortum.com

 

Do aplikacji prosimy dołączyć wybraną klauzulę następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słonimskiego 1A, 50-304 Wrocław jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych  

w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko[[C&I Engineer]] ".  

 

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uprzejmie informujemy, że bezpośrednio skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.