Examensarbete, kemisk återvinning

Perm/Temp:  Regular

Kumla, SE Kumla, SE Örebro, SE

Fortum Recycling & Waste genomför ett forskningsprojekt där målet är att tillverka syntetisk kalciumkarbonat (PCC) från infångad koldioxid från avfallsförbränning. Syntetisk kalcium-karbonat används som vitt pigment i bl a papper, plast, målarfärg, gummi mm., men kan även användas vid tillverkning av cement eller glas. Tillverkningsprocessen för PCC kräver mycket kalcium. En del i projektet är att undersöka olika kalciumkällor som kan användas i tillverkningsprocessen. En av dessa källor är gips (CaSO₄). Examensarbetet handlar om att i lab-skala undersöka möjligheterna att använda gips för att tillverka PCC. Målet är att optimera processen genom att variera de fysikaliska förutsättningarna (temperatur, koncentration, pH, uppehållstid, mm).

 

Om rollen

Att göra ett examensarbete på Fortum Recycling & Waste i Kumla ger möjlighet att få vara med i forskningsfronten när det gäller nya metoder för att behandla avfall. FoU-avdelningen på Recycling & Waste består av 15 personer i Finland och Sverige som tillsammans leder och genomför olika forskningsprojekt. Examensarbetet utformas tillsammans med studenten och dennes handledare på lärosätet. Målet med ett examensarbete på Fortum är att det ska bidra till ny kunskap och nya behandlingsmetoder. I normalfallet utförs arbetet på Fortums anläggning i Kumla, men kan också utföras på annan plats om nödvändig utrustning finns.

 

Om dig

Vi tror att du är en nyfiken person som uppskattar problemlösning, både teoretiskt och praktiskt. Vidare ser vi gärna att du har förmåga att arbeta självständigt, och gärna komma med egna idéer. Eftersom en stor del av arbetet kommer utföras på laboratorium, och vi har stort fokus på säkerhet, krävs det att du är strukturerad i ditt arbete och lyhörd för den omgivande miljön. Examensarbetet passar för dig med någon form av kemiutbildning på kandidat eller magisternivå.

 

Vi erbjuder dig

Ett intressant projekt tillsammans med ett engagerat och kunnigt FoU-team.

Möjlighet att knyta kontakter på Fortum och utöka ditt nätverk inom återvinning.

 

Intresserad?

Vid intresse skickar du in din ansökan online genom vårt rekryteringsverktyg senast 23/6/2024. Urval sker löpande, tjänsten kan därför komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdatumet.

För mer information kontakta Carl-Johan Löthgren, 070-696 5971, carl-johan.lothgren@forum.com

För att bli utvald för tjänsten måste den sökande genomgå en bakgrundsundersökning.
 
På Fortum strävar vi efter att bygga olika team där alla känner sig inkluderade och behandlas lika.

 

Fortum Recycling & Waste

Fortum Recycling & Waste tänker nytt när det gäller återvinning och går före för att revolutionera återvinningen av material. Att lösa problem är en del av vårt DNA och Vår mission är att omvandla avfallsströmmar till nya viktiga råvaror. Vår roll är att hitta nödvändiga lösningar på våra kunders miljö- och avfallsutmaningar för att möjliggöra cirkulation av material.


Fortum Recycling & Waste har verksamhet i Norden och Storbritannien som består av tjänster för miljövänlig avfallshantering, behandling av farligt avfall och expertis inom drift och underhåll för energianläggningar. Dessutom erbjuder vi tjänster för återvinning av material - inklusive lösningar för batterier, plast, metaller samt aska och slaggrester i hela Europa.